ˆ

Akty Prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 72/XI/2007 z dnia 25 września 2007 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/372/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego nr 197/XXXVII/2021 z dnia 29 listopada 2021 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/371/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042.
Nr aktu prawnego
LXVII/370/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXVII/369/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2024-02-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Gorzowskiego oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Nr aktu prawnego
LXVII/368/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składów osobowych w Komisjach Stałych Rady Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/367/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr 35/VI/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania Kolegium Honorowego do opiniowania wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/366/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Gorzowskiego w Związku Powiatów Lubuskich.
Nr aktu prawnego
LXVI/365/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXVI/364/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2024-01-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXVI/363/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji