ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-02-23
Termin składania dokumentów
2024-03-07 15:00:00
Stanowisko
Referent w Wydziale Komunikacji - filia Bogdaniec
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Komunikacji
Lp: 2
Data ogłoszenia
2024-02-16
Termin składania dokumentów
2024-03-01 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Lp: 3
Data ogłoszenia
2024-02-16
Termin składania dokumentów
2024-03-01 12:00:00
Stanowisko
Podinspektor na samodzielnym stanowisku ds. rekultywacji
Nazwa wydziału ogłaszającego
.