ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
289/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
288/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
287/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2023 r. za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
286/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
285/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
284/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042
Nr aktu prawnego
283/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
282/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2022-2042.
Nr aktu prawnego
281/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2022 rok.
Nr aktu prawnego
280/LV/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji