ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 26

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15
Informacje ogólne 106
O Powiecie 44728
Symbole Powiatu 60693
Władze Powiatu 9985
Statut Powiatu 11005
Podstawy prawne działania 6576
Godziny urzędowania 12171
NIP / REGON / Dane adresowe 3406
Rachunki bankowe 1164
Jednostki powiatowe 17823
Dokumenty strategiczne, programy 12240
Pozwolenia zintegrowane wydane przez Starostę Gorzowskiego 1261
Lobbing 3835
Niepublikowane w BIP 1061
Starostwo Powiatowe 53673
Tłumacz języka migowego 5848
Regulamin organizacyjny 18955
Struktura organizacyjna 5412
Wydział Finansowo - Księgowy (FK) 7686
Wydział Komunikacji (KO) 18103
Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu (DR) 15538
Wydział Geodezji i Kartografii (GK) 20445
Udostępnianie materiałów zasobu - INSTRUKCJA 2
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych (IRS) 9060
Wydział HR i Administracji (HRA) 2760
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (RZ) 2275
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony (ZK) 1219
Geolog Powiatowy (GP) 10137
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 1730
Obsługa Prawna (OP) 1257
Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) 8258
Audytor Wewnętrzny (AT) 6198
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) 6622
Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (BNŚ) 1585
Wnioski w sprawach Ochrony Środowiska 4674
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (REJA24) 3824
Wnioski w sprawach Ochrony Gruntów i Rekultywacji 992
Wnioski w sprawach Architektury i Budownictwa 9829
Wnioski w sprawach Gospodarki Nieruchomościami 2694
Oświata i Wychowanie (OW) 547
Samodzielne stanowisko ds. Rekultywacji (RE) 238
Polityka Antykorupcyjna 458
Kodeks Etyki 476
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 68391
Biuro rzeczy znalezionych 5759
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne 11779
Decyzje z zakresu gospodarki odpadami, poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 523
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 7882
Wykazy 1058
Rejestr Zgłoszeń Budowy 48044
Obwieszczenie Starosty Gorzowskiego o wygaśnięciu decyzji zarejestrowania pojazdów 512
Dane kontaktowe 37089
Oferty pracy 193747
Konkursy Ofert 16238
Rada Powiatu Gorzowskiego 21614
Transmisja na żywo Sesji Rady Powiatu Gorzowskiego 1048
Prezydium Rady i Komisje 3197
Radni Rady Powiatu VII Kadencji 1978
Zawiadomienia o sesji 35790
Protokoły 30347
Interpelacje i zapytania 78038
eSesja - Portal Mieszkańca 6
Archiwum VI kadencji (2018-2024) 156
Prezydium Rady i Komisje 394
Radni Rady Powiatu VI Kadencji 302
Zawiadomienia o sesji 5070
Protokoły 5248
Imienne wykazy głosowań 4200
Interpelacje i zapytania 11939
Zarząd Powiatu Gorzowskiego 16513
Prawo lokalne 7015
Akty Prawne 491234
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2213
Raport o stanie Powiatu 7918
Finanse Powiatu 6383
Budżet Powiatu 25712
Wieloletnia Prognoza Finansowa 13949
Sprawozdania z wykonania budżetu 11298
Sprawozdania budżetowe 8941
Bilanse 4457
Zamówienia publiczne 278958
Aktualne 186585
W toku 168384
Wyniki 160372
Archiwalne 167130
Wyniki innych postępowań 148876
Zamówienia do 130 000 Złotych netto 136321
Plan zamówień publicznych 10504
Projekty unijne 874
Cyfrowy Powiat 784
Oświadczenia majątkowe 905059
WYBORY SAMORZĄDOWE 5016
Wybory Samorządowe 2024 4200
Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej 735
Wybory Samorządowe 2018 164
Postanowienia Komisarza Wyborczego 1306
Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej 971
Zawiadomienia o prowadzonych pracach geodezyjnych i toczących się postępowaniach administracyjnych 20223
Konsultacje 3957
Oświata 3873
Organizacje pozarządowe 58764
Program Współpracy 1130
Konsultacje 1330
Sprawozdanie z programu współpracy 1552
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert wraz z rozstrzygnięciem 892
Tryb uproszczony tzw. Mały Grant 2780
Wykazy stowarzyszeń 11408
Druki do pobrania 6957
Wykaz Fundacji 657
e-Urząd 23105
Procedury Załatwiania Spraw 373671
Druki i dokumenty do pobrania 57468
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2 46017
Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych 3065
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 0
GEOPORTAL Powiatu Gorzowskiego 5
Prawa Jazdy i Dowody Rejestracyjne Pojazdów 0
Rejestr zgłoszeń budowy 43438
Informacje o Środowisku i jego Ochronie 9098
Tłumacz MIGAM 2911
Dostępność 2473
Deklaracja dostępności 1134
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 970
Plan działania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 577
Informacja o dostępności obiektu lub możliwości skorzystania z usługi przez osoby z niepełnosprawnościami 706
Petycje 69553
Dostęp do Informacji Publicznej 1546
Cyberbezpieczeństwo 1879
Rządowe Centrum Legislacji 9871
Dziennik Ustaw 100
Monitor Polski 165
Nieodpłatna Pomoc Prawna 17441
Komunikaty 3522
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 15287
Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 1412
Informacje dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 1376
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 9531
Ochrona Danych Osobowych 7668
Ogólna Klauzula Informacyjna 16110
Klauzula informacyjna – monitoring 5909
Regulamin realizacji praw osób 2595
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 923
Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 6739

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 5009
Mapa serwisu 6028
Statystyki 5073
« powrót do poprzedniej strony