ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 11

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 15
Informacje ogólne 106
O Powiecie 42258
Symbole Powiatu 56756
Władze Powiatu 9066
Statut Powiatu 9828
Podstawy prawne działania 6198
Godziny urzędowania 11779
NIP / REGON / Dane adresowe 2269
Rachunki bankowe 716
Jednostki powiatowe 16397
Dokumenty strategiczne, programy 11224
Pozwolenia zintegrowane wydane przez Starostę Gorzowskiego 922
Lobbing 2318
Niepublikowane w BIP 670
Starostwo Powiatowe 51319
Tłumacz języka migowego 5453
Regulamin organizacyjny 17548
Struktura organizacyjna 5066
Wydział Finansowo - Księgowy (FK) 7140
Wydział Komunikacji (KO) 16861
Wydział Dróg Powiatowych i Organizacji Ruchu (DR) 14600
Wydział Geodezji i Kartografii (GK) 17209
Udostępnianie materiałów zasobu - INSTRUKCJA 2
Wydział Inwestycji, Rozwoju i Spraw Społecznych (IRS) 5412
Wydział HR i Administracji (HRA) 2237
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (RZ) 1932
Wieloosobowe Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Pionu Ochrony (ZK) 951
Geolog Powiatowy (GP) 9290
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 1456
Obsługa Prawna (OP) 1001
Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) 7757
Audytor Wewnętrzny (AT) 5802
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) 5967
Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (BNŚ) 1066
Wnioski w sprawach Ochrony Środowiska 3039
Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (REJA24) 3212
Wnioski w sprawach Ochrony Gruntów i Rekultywacji 660
Wnioski w sprawach Architektury i Budownictwa 6082
Wnioski w sprawach Gospodarki Nieruchomościami 1718
Oświata i Wychowanie (OW) 236
Polityka Antykorupcyjna 157
Kodeks Etyki 151
Ogłoszenia, komunikaty, obwieszczenia 40205
Biuro rzeczy znalezionych 3727
Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola magnetyczne 7970
Decyzje z zakresu gospodarki odpadami, poprzedzone wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 346
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 5308
Wykazy 983
Rejestr Zgłoszeń Budowy 29259
Dane kontaktowe 28904
Oferty pracy 136730
Konkursy Ofert 9653
Rada Powiatu Gorzowskiego 18467
Prezydium Rady i Komisje 2364
Radni Rady Powiatu VI Kadencji 1320
Zawiadomienia o sesji 29138
Protokoły 24766
Imienne wykazy głosowań 18892
Interpelacje i zapytania 64302
eSesja - Portal Mieszkańca 6
Sesja na żywo i transmisje archiwalne 4
Zarząd Powiatu Gorzowskiego 14533
Prawo lokalne 6983
Akty Prawne 416392
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 1839
Raport o stanie Powiatu 5688
Finanse Powiatu 5653
Budżet Powiatu 22215
Wieloletnia Prognoza Finansowa 11737
Sprawozdania z wykonania budżetu 9340
Sprawozdania budżetowe 6386
Bilanse 3334
Zamówienia publiczne 243888
Aktualne 160932
W toku 140040
Wyniki 132499
Archiwalne 137132
Wyniki innych postępowań 117065
Zamówienia do 130 000 Złotych netto 125060
Plan zamówień publicznych 9257
Projekty unijne 251
Cyfrowy Powiat 316
Oświadczenia majątkowe 779826
WYBORY SAMORZĄDOWE 3477
Wybory Samorządowe 2024 650
Wybory Samorządowe 2018 38
Postanowienia Komisarza Wyborczego 349
Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej 234
Zawiadomienia o prowadzonych pracach geodezyjnych i toczących się postępowaniach administracyjnych 15916
Konsultacje 2869
Oświata 2347
Organizacje pozarządowe 55142
Program Współpracy 871
Konsultacje 827
Sprawozdanie z programu współpracy 970
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert wraz z rozstrzygnięciem 481
Tryb uproszczony tzw. Mały Grant 1417
Wykazy stowarzyszeń 6370
Druki do pobrania 4176
Wykaz Fundacji 352
e-Urząd 21938
Procedury Załatwiania Spraw 339859
Druki i dokumenty do pobrania 54878
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2 41998
Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych 2836
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 0
GEOPORTAL Powiatu Gorzowskiego 5
Prawa Jazdy i Dowody Rejestracyjne Pojazdów 0
Rejestr zgłoszeń budowy 39956
Informacje o Środowisku i jego Ochronie 8217
Tłumacz MIGAM 2048
Dostępność 1566
Deklaracja dostępności 849
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 745
Plan działania Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 306
Informacja o dostępności obiektu lub możliwości skorzystania z usługi przez osoby z niepełnosprawnościami 374
Petycje 59614
Dostęp do Informacji Publicznej 609
Cyberbezpieczeństwo 717
Rządowe Centrum Legislacji 8752
Dziennik Ustaw 99
Monitor Polski 164
Nieodpłatna Pomoc Prawna 14888
Komunikaty 2617
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 13748
Lista jednostek nieodplatnego poradnictwa 1026
Informacje dla osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej 910
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 8435
Ochrona Danych Osobowych 6722
Ogólna Klauzula Informacyjna 14893
Klauzula informacyjna – monitoring 5248
Regulamin realizacji praw osób 2200
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 923
Powiatowy zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Nr 2 5304

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 4250
Mapa serwisu 5040
Statystyki 3764
« powrót do poprzedniej strony