ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2024 r. za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
LXIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042
Nr aktu prawnego
LXIV/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Gorzowskiego Na
Nr aktu prawnego
LXIII/340/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji