ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Nr aktu prawnego
III/29/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, w ramach udzielonej wstępnej promesy Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Nr aktu prawnego
III/28/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego w Komisjach Stałych Rady Powiatu Gorzowskiego: Komisji Rewizyjnej, komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych, Komisji Zdrowia Publicznego
Nr aktu prawnego
III/27/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Miastem Gorzów Wielkopolski dotyczącego określenia wysokości i zasad pokrywania kosztów rehabilitacji uczestników warsztatów terapii zajęciowej
Nr aktu prawnego
III/26/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim
Nr aktu prawnego
III/25/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042
Nr aktu prawnego
III/24/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
III/23/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w likwidacji za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/22/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Gorzowskiego za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/21/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-06-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gorzowskiego za 2023 rok.
Nr aktu prawnego
III/20/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji