ˆ

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Polska Fundacja Przedsiębiorczości

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                  
 

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) jedna z wiodących instytucji wspierających powstawanie i rozwój przedsiębiorczości w Polsce utworzyła w 2005 roku na terenie województwa lubuskiego Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Odra” (SFP „Odra”). Kapitał funduszu „Odra” wynosi 17,2 mln zł, z czego 12 mln zł stanowią środki Unii Europejskiej przyznane w ramach dokapitalizowania funduszy pożyczkowych z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw.
 
Subregionalny Fundusz Pożyczkowy „Odra” jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubuskiego. Celem Funduszu jest wspieranie lokalnej aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek oraz pomoc szkoleniowo-doradcza.
Oferta Funduszu „Odra” kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy mają utrudniony dostęp do kredytu bankowego.
 
Korzystając z możliwości jakie daje Unia Europejska (dzięki dofinansowaniu Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego "ODRA" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu Państwa), Polska Fundacja Przedsiębiorczości uruchomiła obsługę przedsiębiorców poprzez Punkty Obsługi Funduszu (tzw. POF). POF‑y usytuowane są na terenach powiatów województwa lubuskiego i w Biurze Regionalnym PFP w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Poniżej przedstawione są podstawowe informacje odnośnie udzielanych pożyczek.
 
O pożyczkę w SFP „Odra” może ubiegać się przedsiębiorca, który:
 • zatrudnia do 250 pracowników;
 • ma swoją siedzibę lub prowadzi podstawową działalność na terenie województwa lubuskiego;
 • ma dobrą strategię działania, lecz niewystarczające środki finansowe na sfinansowanie swojego działania i rozwoju;
 • będący we wczesnej fazie rozwoju lub ekspansji;
 • posiada zdolność do spłaty pożyczki;
 • posiada wyraźnie określony cel, na który zostanie pożyczka wykorzystana;
 • posiada dobrą znajomość biznesu i potrzeb rynku;
 • działa we wszystkich branżach, z wyjątkiem sektora rolniczego, zbrojeniowego
  i nie prowadzi działalności przemysłowej określanej jako szkodliwa dla środowiska, a także działalności uznawanej powszechnie za nieetyczną.
 
Pożyczka SFP „Odra”:
 • Może być udzielona zarówno na cele inwestycyjne, jak i na cele obrotowe.
 • Maksymalna kwota pożyczki, to 500 tys. zł na dany cel.
 • Okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy) wraz z odsetkami wynosi 36 miesięcy od momentu podpisania umowy. W indywidualnych przypadkach, istnieje możliwość udzielenia pożyczki o okresie spłaty do 60 miesięcy.
 • Dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału.
 • Minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 0% wartości przedsięwzięcia w zależności od oceny ryzyka finansowania.
 • Oprocentowana według stawki każdorazowo określanej w umowie pożyczki. Oprocentowanie pożyczek uzależnione jest od stóp rynkowych i jest nie niższe niż stopa referencyjna, zgodnie z metodą jej ustalania określoną w Komunikacie Komisji Europejskiej. Pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki plus maksymalnie 3,0 punkty procentowe marży funduszu w stosunku rocznym.
 • Od przyznanej pożyczki pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości do 5,0% kwoty przyznanej pożyczki, płatna jednorazowo w momencie jej udzielenia. Opłata manipulacyjna może być odliczona od kwoty pożyczki;
 • Zabezpieczenie należności z tytułu pożyczki powinno wynosić minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z odsetkami i może je stanowić w szczególności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, zastaw rejestrowy, hipoteka, inne zabezpieczenie majątkowe.
SFP „Odra” współpracuje z:
Lubuskim Funduszem Poręczeń Kredytowych w Zielonej Górze, kontakt: www.lfpk.pl.
Zapraszamy do złożenia wniosku w siedzibie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Oddziale lub w Punkcie Obsługi Funduszu właściwym dla danego powiatu.
 
Lista Punktów Obsługi Funduszu „Odra” (stan na 01.01.2017r.)
Miejscowość
Samorząd lokalny – partner funduszu
Kontakt – siedziba POF
Gorzów Wielkopolski
Starostwo Powiatowe
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 95 73 30 481
Krosno Odrzańskie
Starostwo Powiatowe
ul. Piastów 10B, pok. 105
66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 38 30 217
Kostrzyn nad Odrą
Urząd Miasta
ul. Fabryczna 5
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel. 95 75 21 775
Słubice
Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 20, pok. 301
69-100 Słubice
tel. 95 75 92 035
Sulęcin
Starostwo Powiatowe
ul. Lipowa 16, pok. 304
69-200 Sulęcin
tel. 95 75 55 243-46
wew. 53
 
Biuro Regionalne PFP SFP „ODRA”
ul. Kombatantów 34, XI piętro, p. 1128
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel./fax 95 727 73 15
kom. 602 173 447
Adres e-mail:
lub
 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
ul. Monte Cassino 32
70-466 Szczecin
tel. 91 31 29 241, fax 91 31 29 201
Adres www: www.pfp.com.pl
Adres e-mail:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Woźniak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Woźniak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-17 12:34:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-17 12:34:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-05 13:25:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5064 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »