ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Powiatu Gorzowskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenia Ośrodka Interwencji Kryzysowej w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
Nr aktu prawnego
398/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-03-28
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Słubickim w zakresie przyjęcia do realizacji przez Powiat Gorzowski zadania publicznego Powiatu Słubickiego w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych dla mieszkańców Powiatu Słubickiego
Nr aktu prawnego
298/LVII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2023 r.
Nr aktu prawnego
297/LVII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-03-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
296/LVII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie porozumień zawieranych pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Powiatem Międzyrzeckim dotyczącym wydawania opinii i orzeczeń dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących.
Nr aktu prawnego
295/LVI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Gorzowskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Gorzowski oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z nich.
Nr aktu prawnego
294/LVI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-02-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
W sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
293/LVI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
292/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Publicznego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
291/LV/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
290/LV/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji