ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
307/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie odwołania Członka Zarządu Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
306/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gorzowskiego w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
305/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie opinii i orzeczeń dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Gorzowie Wlkp
Nr aktu prawnego
304/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydawanie opinii i orzeczeń dla dzieci i uczniów słabowidzących i niewidomych przez zespoły orzekające działające w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą.
Nr aktu prawnego
303/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie zasad organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii Kościoła Prawosławnego dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gorzowski, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Prawosławnej w Gorzowie Wielkopolskim
Nr aktu prawnego
302/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu powiatu nieruchomości stanowiącej działkę o nr. ewid. , obręb Łośno. gmina Kłodawa.
Nr aktu prawnego
301/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042.
Nr aktu prawnego
300/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-04-24
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
299/LVIII/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
Nr aktu prawnego
400/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji