ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2024 r. za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
LXIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042
Nr aktu prawnego
LXIV/343/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Gorzowskiego Na
Nr aktu prawnego
LXIII/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Powiatem Wschowskim w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania z zakresu edukacji publicznej
Nr aktu prawnego
LXIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
LXIII/338/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji