ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wybory Samorządowe 2018 1651
Postanowienia Komisarza Wyborczego 5996
Informacje Powiatowej Komisji Wyborczej 4518
Strona główna 1
Informacje ogólne 104
O Powiecie 24377
Symbole Powiatu 30070
Statut Powiatu 5071
Władze Powiatu 4692
Podstawy prawne działania 4027
Godziny urzędowania 8516
Jednostki powiatowe 8947
Kontakt / telefony / e-maile 42256
Ogłoszenia, Komunikaty, Obwieszczenia 49233
Biuro rzeczy znalezionych 3320
Dokumenty strategiczne, programy 6455
Starostwo Powiatowe 26468
Regulamin organizacyjny 11681
Tłumacz języka migowego 3536
Konkursy ofert 23737
Oferty pracy 116606
Rachunek bankowy / NIP / REGON 13193
Struktura organizacyjna 3074
Wydział Finansowo - Księgowy (FK) 4724
Wydział Budownictwa (BA) 9055
Wydział Komunikacji (KO) 10760
Wydział Dróg Powiatowych (DR) 10165
Wydział Geodezji i Kartografii (GK) 8433
Biuro Informatyki (BI) 337
Biuro Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZP) 362
Biuro Edukacji i Rozwoju (ER) 358
Biuro Ochrony Środowiska (OŚ) 396
Biuro Gospodarki Nieruchomościami (GN) 375
Biuro Rady i Zarządu Powiatu (RZ) 266
Wieloosobowe stanowisko ds. administracyjnych (AD) 250
Wieloosobowe stanowisko ds. Kadr i Zarządzania Kapitałem Ludzkim (ZKL) 332
Radcy Prawni (RP) 235
Inspektor do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP) 5417
Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych (OIN) 304
Audytor Wewnętrzny (AT) 3994
Organizacja Ruchu (RU) 72
Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK) 3505
Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego (ZK) 5946
Geodeta Powiatowy (GA) 1742
Geolog Powiatowy (GP) 6121
Inspektor Ochrony Danych (IOD) 219
Pion ochrony, w skład którego wchodzi Kancelaria Niejawna (ZK-IN) 223
Organy Powiatu 7877
Rada Powiatu 9731
Zarząd Powiatu 6555
Powiat Gorzowski – transmisja na żywo 2908
Nagrania Sesji Rady Powaitu VI Kadencji 1897
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 519
Prawo lokalne 3954
Statut Powiatu Gorzowskiego 6046
Akty Prawne 215704
Akty Prawne Archiwum 0
Internetowy System Aktów Prawnych 95
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 99
Rada Powiatu 1301
Zawiadomienie o sesji 1238
Protokoły 1766
Imienne wykazy głosowań 1250
Interpelacje i zapytania 6297
Finanse Powiatu 2760
Budżet Powiatu 9985
Wieloletnia Prognoza Finansowa 4327
Sprawozdania z wykonania budżetu 2870
Zamówienia publiczne 79694
Aktualne 57782
W toku 44322
Wyniki 47597
Archiwalne 48266
Wyniki innych postępowań 41028
Zamówienia do 30 000 Euro 42661
Plan zamówień publicznych 4317
Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości 12114
Wykazy 4819
Oświadczenia majątkowe 351889
Organizacje pozarządowe 29801
e-Urząd 9247
Procedury Załatwiania Spraw 113510
Druki i dokumenty do pobrania 16167
Wydział Komunikacji 3556
Wydział Dróg Powiatowych 4555
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności nr 2 19159
Wydział Ochrony Środowiska 9784
Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych 1692
Wydział Budownictwa 18429
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 4134
Wydział Geodezji i Kartografii 13118
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 5229
Geolog Powiatu Gorzowskiego 3321
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej 0
GEOPORTAL Powiatu Gorzowskiego 5
Prawa Jazdy i Dowody Rejestracyjne Pojazdów 0
Rejestr zgłoszeń budowy 22805
Informacje o Środowisku i jego Ochronie 4675
Linki 3296
Informacje 6049
Lobbing 3475
Niepublikowane w BIP 2613
Petycje 18978
Rządowe Centrum Legislacji 3914
Dziennik Ustaw 82
Monitor Polski 148
Nieodpłatna Pomoc Prawna 5202
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej 6728
Polska Fundacja Przedsiębiorczości 4873
Zawiadomienia o prowadzonych pracach geodezyjnych i toczących się postępowaniach administracyjnych 3834
Ochrona Danych Osobowych 856
Ogólna Klauzula Informacyjna 7101
Klauzula informacyjna – monitoring 1445
Regulamin realizacji praw osób 178

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Redakcja biuletynu 2499
Mapa serwisu 2939
Statystyki 2329

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim