ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2024-02-05
Termin składania dokumentów
2024-02-19 16:00:00
Stanowisko
Podinspektor w Wydziale Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Nazwa wydziału ogłaszającego
Wydział Budownictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska