ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
241 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 119/XIX/2016 Obowiązujący
242 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego zmiany Uchwały Nr 90/XIX/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji doraźnej ds. wydatkowania środków przez Nowy Szpital w Kostrzynie nad Odrą spółka z o.o. 120/XIX/2016 Obowiązujący
243 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego współdziałania z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pod nazwą "Lubuski e-Urząd II". 121/XIX/2016 Obowiązujący
244 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego przyjęcia do realizacji "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gorzowskim na lata 2016-2018". 122/XIX/2016 Obowiązujący
245 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020". 123/XIX/2016 Obowiązujący
246 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego zmiana uchwały nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 r. 124/XIX/2016 Obowiązujący
247 2016-12-21 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na rok 2016 125.XIX.2016 Obowiązujący
248 2017-02-22 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gorzowskiego. 126.XX.2017 Obowiązujący
249 2017-02-22 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego zmiana uchwały nr 109/XVIII/2016 dotyczącej przekazania w drodze darowizny dla Gminy Witnica nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu gorzowskiego (na ul. Kościuszki w Witnicy) 127.XX.2017 Obowiązujący
250 2017-02-22 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie powołania Kolegium Honorowego do opiniowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego 128.XX.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu