ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 591
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
współdziałania z Województwem Lubuskim w realizacji projektu pod nazwą "Lubuski e-Urząd II".
Nr aktu prawnego
121/XIX/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 592
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
przyjęcia do realizacji "Programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gorzowskim na lata 2016-2018".
Nr aktu prawnego
122/XIX/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 593
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
przyjęcia "Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2016-2020".
Nr aktu prawnego
123/XIX/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 594
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr 83/XIV/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2016 r.
Nr aktu prawnego
124/XIX/2016
Status
Obowiązujący
Lp: 595
Data podjęcia
2016-12-21
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na rok 2016
Nr aktu prawnego
125.XIX.2016
Status
Obowiązujący
Lp: 596
Data podjęcia
2017-02-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
126.XX.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 597
Data podjęcia
2017-02-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
zmiana uchwały nr 109/XVIII/2016 dotyczącej przekazania w drodze darowizny dla Gminy Witnica nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność powiatu gorzowskiego (na ul. Kościuszki w Witnicy)
Nr aktu prawnego
127.XX.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 598
Data podjęcia
2017-02-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie powołania Kolegium Honorowego do opiniowanie wniosków o nadanie Odznaki Honorowej Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
128.XX.2017
Status
Obowiązujący
Lp: 599
Data podjęcia
2017-02-22
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
Nr aktu prawnego
129.XX.2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji