Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty Prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
LXIII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXIII/337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu powiatu nieruchomości stanowiącej działkę o nr. ewid. , obręb 4 – Mościce, gmina Witnica
Nr aktu prawnego
334/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
Nr aktu prawnego
333/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-10-03
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Miastem Gorzów Wielkopolski w sprawie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych
Nr aktu prawnego
332/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 202/XXXIX/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24 września 2018 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
331/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie Porozumienia z Miastem Gorzów Wielkopolski dotyczącego powierzenia Ośrodkowi Interwencji Kryzysowej z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Okrzei 39 wykonywania na rzecz osób i rodzin zamieszkałych w granicach administracyjnych Powiatu gorzowskiego usług w zakresie interwencji kryzysowej.
Nr aktu prawnego
330/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr 297/LVII/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 marca 2023 r. dotyczącej zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2023 r.
Nr aktu prawnego
329/LXI/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji