ˆ

Akty Prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/342/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usunięcie i przechowywanie pojazdów na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/341/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Gorzowskiego Na
Nr aktu prawnego
LXIII/340/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Gorzowskim a Powiatem Wschowskim w sprawie powierzenia Powiatowi Wschowskiemu prowadzenia zadania z zakresu edukacji publicznej
Nr aktu prawnego
LXIII/339/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
LXIII/338/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Powiatu Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXIII/337/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/336/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIII/335/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu powiatu nieruchomości stanowiącej działkę o nr. ewid. , obręb 4 – Mościce, gmina Witnica
Nr aktu prawnego
334/LXI/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-09-27
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski.
Nr aktu prawnego
333/LXI/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji