ˆ

Akty Prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042.
Nr aktu prawnego
LXIV/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/347/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/346/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/345/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat w 2024 r. za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie Powiatu Gorzowskiego.
Nr aktu prawnego
LXIV/344/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2042
Nr aktu prawnego
LXIV/343/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji