ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Wicestarosty Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXV/357/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2024-02-05
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie wyboru Starosty Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXV/356/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2024-01-08
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie odwołania Starosty Gorzowskiego
Nr aktu prawnego
LXV/355/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/338/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach i nadania jej statutu.
Nr aktu prawnego
LXIV/354/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wydatków budżetu powiatu, które w 2023 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
LXIV/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego na lata 2023-2042.
Nr aktu prawnego
LXIV/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Zdrowia Publicznego na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-12-18
Grupa tematyczna
uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2024 rok.
Nr aktu prawnego
LXIV/348/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji