ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2018-11-09 2018-11-26 11:00:00 Remont dróg powiatowych nr 1391F i 1390F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice – Etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 545.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 273.5 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (ZIP, 7.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (ZIP, 5.8 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 699.1 KiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 255.3 KiB)
2 2018-10-15 --- Remont dróg powiatowych nr 1391F i 1390F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice – Etap II unieważniony
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
3 2018-09-21 2018-10-08 11:00:00 Remont dróg powiatowych nr 1391F i 1390F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice – Etap II unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 414.8 KiB)
 • SIWZ (PDF, 545.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 272.3 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 16.3 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.2 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania BZP (PDF, 288.6 KiB)
4 2018-09-13 2018-09-28 11:00:00 Adaptacja istniejących pomieszczeń na pracownię gastronomiczną do zawodu kucharz w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w miejscowości Lipki Wielkie oraz przebudowa istniejących pomieszczeń w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą na cele stworzenia sal kształcenia zawodowego w ramach projektu pt. „ Rozwój infrastruktury edukacji kształcenia zawodowego w powiecie gorzowskim”. unieważniony
 • 1. Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 245.2 KiB)
 • 2. SIWZ (PDF, 837.1 KiB)
 • 3. Załączniki do SIWZ (ZIP, 845 KiB)
 • 4. Załączniki do SIWZ - dokumentacja - Kostrzyn nad Odrą (ZIP, 10.8 MiB)
 • 5. Załączniki do SIWZ - dokumentacja Lipki Wielkie (ZIP, 11.1 MiB)
 • 6. Odpowiedzi na pytania Wykonawców (PDF, 335.8 KiB)
 • 7. Przedmiar - Instalacje Elektryczne (PDF, 1.5 MiB)
 • 8. STWiORB (PDF, 2.7 MiB)
 • 9. LIPKI - Instalacje elektryczne (ZIP, 1.6 MiB)
 • 10. Informacja z otwarcia ofert (PDF, 530.8 KiB)
 • 11. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 364.7 KiB)
 • 12. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (PDF, 580.9 KiB)
5 2018-08-22 2018-09-06 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 408.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 547.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 269 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 23.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 3.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 5.2 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 231 KiB)
6 2018-07-26 2018-08-16 11:00:00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1388F w zakresie budowy chodnika w m. Mosina unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 312.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 548.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 269.4 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 23.8 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 765 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.5 MiB)
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania (PDF, 236.7 KiB)
7 2018-06-25 2018-07-10 11:00:00 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1386F na odcinku Kamień Mały – Kamień Wielki unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 316.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 546.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 269.1 KiB)
 • Dokumentacja techniczna 1 (ZIP, 7.4 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (ZIP, 4.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 1.1 MiB)
8 2017-12-12 2017-12-28 11:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1391F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice, Odcinek I - od km 0+000 do km 1+925 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 925.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 382 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (ZIP, 6.4 MiB)
 • INFORMACJE DODATKOWE (PDF, 438.2 KiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Odpowiedź na pytanie 19.12.2017r. (PDF, 554.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 442.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 734.9 KiB)
9 2017-11-23 2017-12-08 11:00:00 Remont drogi powiatowej nr 1391F na odcinku Podjenin – Kwiatkowice, Odcinek I - od km 0+000 do km 1+925 unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 315.3 KiB)
 • SIWZ (PDF, 925.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 381 KiB)
 • Dokumentacja techniczna (ZIP, 5.3 MiB)
 • Dokumentacja techniczna 2 (ZIP, 7.6 MiB)
 • Odpowiedzi na pytania 04.12.2017r. (PDF, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja geotechniczna (ZIP, 2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 454.5 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania (PDF, 671.5 KiB)
10 2017-07-17 2017-07-25 14:30:00 Przeprowadzeniu kursów zawodowych, w formie wykładów i warsztatów w zakresie dla beneficjentów ostatecznych projektu „Nowa perspektywa – nowe możliwości”: Część I Kursy z certyfikatem – Kursy gastronomiczne, gdzie każdy kurs zostanie zakończony egzaminem, uprawniającym osobę do uprawiania danego zawodu, Część II Kursy z certyfikatem – Kursy techniczne, Część III – Kursy bez certyfikatu, zakończone wydaniem stosowanego zaświadczenia o odbyciu kursu w danym zakresie. Projekt „Nowa perspektywa – nowe możliwości” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. unieważniony
 • Ogłoszenie o zamówieniu usługi (PDF, 1.1 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 126.7 KiB)
 • zał. 1 formularz oferty (DOC, 51.5 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 33.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Wykaz osób (DOC, 38 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przynaleznosci do grupy kapitalowej (DOC, 20 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Wzor umowy (DOC, 231 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 29.6 KiB)
 • Przedłużenie terminu (PDF, 188.3 KiB)
 • Ogłoszenie BZP - unieważnienie przetargu (PDF, 260.5 KiB)
 • Unieważnienie przetargu (PDF, 1.8 MiB)
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu