ˆ

Akty Prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej odcinka drogi nr 1404F położonego na działce ewidencyjnej nr 12211 w miejscowości Wojcieszyce Gmina Kłodawa, poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej 207/XXXIX/2018 Obowiązujący
2 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie podwyższenia wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego 206/XXXIX/2018 Obowiązujący
3 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 194/XXXVII/2018 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2018 r. 205/XXXIX/2018 Obowiązujący
4 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie powierzenia Miastu Kostrzyn nad Odrą zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej 204/XXXIX/2018 Obowiązujący
5 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok 203/XXXIX/2018 Obowiązujący
6 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Gorzowskiego 202/XXXIX/2018 Obowiązujący
7 2018-09-24 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok 201/XXXIX/2018 Obowiązujący
8 2018-06-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2018 rok 200/XXXVIII/2018 Obowiązujący
9 2018-06-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie powołania komisji doraźnej ds. opracowania projektu Statutu Powiatu Gorzowskiego 199/XXXVIII/2018 Obowiązujący
10 2018-06-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim odpowiedzi na skargę kasacyjną i wyznaczenia pełnomocników do reprezentowania Powiatu Gorzowskiego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Wojewody Lubuskiego 198/XXXVIII/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim