ˆ

Akty Prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego 2017 rok 161/XXVIII/2017 Obowiązujący
82 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 160/XXVIII/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2017 r. 160/XXVIII/2017 Obowiązujący
83 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Białczyku, gmina Witnica, stanowiącej własność Powiatu Gorzowskiego 159/XXVIII/2017 Obowiązujący
84 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawienia uchwalenia Programu współpracy Powiatu Gorzowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2018 r. 158/XXVIII/2017 Obowiązujący
85 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie zmiany uchwały nr 144/XXIV/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Gorzowski 157/XXVIII/2017 Obowiązujący
86 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej "Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Lipkach Wielkich" w "Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy" 156/XXVIII/2017 Obowiązujący
87 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Lipkach Wielkich w Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Lipkach Wielkich 155/XXVIII/2017 Obowiązujący
88 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 6-letniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipkach Wielkich w 8-letnią Szkołę Podstawową Specjalną w Lipkach Wielkich 154/XXVIII/2017 Obowiązujący
89 2017-09-25 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Kostrzynie nad Odrą w Branżową Szkołę I stopnia w Kostrzynie nad Odrą 153/XXVIII/2017 Obowiązujący
90 2017-09-13 uchwała Rady Powiatu Gorzowskiego W sprawie zmiany uchwały nr 59/IX/2017 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą. 152.XXVII.2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu