ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Przepisy prawne dotyczące Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 12:42:33

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna

 Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej:
  1. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1)  której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane
     świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.
     163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)  która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
     (Dz. U. poz. 1863), lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach
    będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), 
    lub                                             
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia
    19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub                                                
5) która nie ukończyła 26 lat, lub                                                                                                  
6) która ukończyła 65 lat, lub                                                                                                       
7) (1) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia
     lub poniosła straty, lub                                                                                                                          
8) (2) która jest w ciąży.
 
                   
             Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
        
                              
                    1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej  uprawnieniach lub o
                        spoczywających  na niej obowiązkach lub
                    2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
                    3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,z wyłączeniem pism procesowych
                        w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
                        lub
                    4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika  z urzędu w postępowaniu
                        sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego  lub rzecznika patentowego w postępowaniu
                        sądowoadministracyjnym.
 
            
             Zgodnie z ustawą, nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
                              
                    1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
                    2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
                    3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
                        z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Woźniak Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Perz Data wprowadzenia do BIP 2017-01-13 12:42:33
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 12:44:09
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2017-01-24 14:48:41
Artykuł był wyświetlony: 1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu