ˆ

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nieodpłatna pomoc prawna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-13 12:22:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną ?
 
Od  1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi   nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.
 
Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna ?
 
 1. poinformowanie osoby  fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym  lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4.  nieodpłatna mediację, lub
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
 
Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?
 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej  sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w  tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
 
Nieodpłatne poradnictwo obejmuję również nieodpłatną mediację.
 
Co obejmuje edukacja prawna ?
 
Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzającego do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczą w szczególności upowszechniania wiedzy o:
 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i między narodowych  organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 
Kto udziela pomocy prawnej ?
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.
 
 
Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu.
 
Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:
 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 95 7330 400
  2. lub listownie wysyłając na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Woźniak Data wytworzenia informacji: 2017-01-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Perz Data wprowadzenia do BIP 2017-01-13 12:22:16
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2017-01-13 12:23:01
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Witkowski Data ostatniej zmiany: 2019-01-22 08:24:22
Artykuł był wyświetlony: 3179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu