ˆ

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:34:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy należy:
 
1)    z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
 1. sporządzanie i przedstawianie staroście, co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 2. bieżące informowanie starosty o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów w starostwie, jak również we wszystkich placówkach podległych starostwu,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju starostwa oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań zapewniających poprawę stanu BHP,
 5. zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy do opracowanych planów modernizacji i nowych inwestycji oraz udział w ocenianiu tych dokumentacji,
 6. przedstawianie staroście wniosków dotyczących zachowania wymagań i ergonomii na stanowiskach pracy,
 7. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych BHP oraz w ustalaniu zadań kierowników komórek organizacyjnych i innych osób kierujących pracownikami w zakresie BHP,
 8. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,
 9. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań  środowiska pracy,
 10. udział w dochodzeniach powypadkowych, przewodniczenie zespołowi powypadkowemu oraz opracowaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, zachorowań na choroby zawodowe;
2)   z zakresu Ppoż.:
 1. prowadzenie czynności kontrolno – rozpoznawczych w placówkach podległych staroście, które mają na celu ustalenie czy w obiektach spełnione są warunki przeciwpożarowe w zakresie:
 
 - przygotowania organizacyjnego obiektu i określenie wymagań przeciwpożarowych  w  instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla
   obiektu, w tym wdrożenie w życie postanowień „Instrukcji” ze szczególnym zwróceniem uwagi na organizację i warunki ewakuacji
   w kontekście funkcji obiektu oraz warunków technicznych
- znajomości instrukcji przez pracowników,
                  - warunków ewakuacji,
                  - wystroju wnętrz,
                  - warunków technicznych dróg pożarowych,
                  - stanu technicznego instalacji użytkowych,
                  - wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy i znaki bezpieczeństwa,
                  - wyposażenia i stanu technicznego urządzeń przeciwpożarowych,
                  - szkolenia pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
    - stanu przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego do wewnętrznego i zewnętrznego gaszenia pożaru,
    - innych warunków techniczno-użytkowych mających wpływ na bezpieczeństwo  pożarowe w obiekcie;
 1. tworzenie rozwiązań organizacyjno – technicznych na rzecz bezpieczeństwa pożarowego w obiektach podległych staroście,
 2. uczestnictwo w odbiorach technicznych obiektów, instalacji w sprawie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 3. współpraca z terenowo – właściwym organem ochrony przeciwpożarowej,
 4. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:34:08
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:36:12
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 22:47:41
Artykuł był wyświetlony: 1225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu