ˆ

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:28:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy:
 
1)    w zakresie zarządzania kryzysowego:
 1. prowadzenie obsługi kancelaryjno – biurowej powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego,
 2. podejmowanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu,
 3. realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:
     -  opracowanie i aktualizacja powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
     -  realizacja zaleceń do powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
     -  wydawanie organom gminy zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,
     -  przedstawienie staroście do zatwierdzenia gminnych planów zarządzania kryzysowego,
 1. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,
 2. wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania powiatu,
 3. przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,
 4. realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,
 5. realizacja zadań powiatowego centrum zarządzania kryzysowego,
 6. utrzymywanie w stałej gotowości do działania systemu łączności radiotelefonicznej,
 7. opracowanie powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią,
 8. gromadzenie i bieżąca aktualizacja baz danych, umożliwiająca właściwą organizację i realizację zadań zarządzania kryzysowego;
2)    w zakresie obrony cywilnej:
 1. realizacja wytycznych Wojewody Lubuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
 2. opracowywanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Powiatu dla Szefów Obrony Cywilnej Gmin,
 3. opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej powiatu,
 4. opiniowanie planów obrony cywilnej gmin,
 5. opracowanie oraz bieżąca aktualizacja planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych,
 6. tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej,
 7. organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 8. opracowywanie planu i koordynowanie ewakuacji ludności na wypadek masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na terenie powiatu,
 9. przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
 10. prowadzenie magazynu przeciwpowodziowego i magazynu sprzętu obrony cywilnej;
3)   w zakresie spraw obronnych:
 1. organizowanie i koordynowanie zadań obronnych wykonywanych przez Urząd, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także z ustaw szczególnych,
 2. przygotowanie dokumentacji i realizacja przedsięwzięć w zakresie szkolenia obronnego,
 3. przygotowywanie i aktualizacja Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 4. przygotowywanie i aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru,
 5. organizowanie akcji kurierskiej,
 6. koordynowanie wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie (HNS),
 7. planowanie i nakładanie świadczeń na rzecz obrony,
 8. organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej,
 9. przygotowanie systemu kierowania obroną powiatu, w tym dokumentacji stanowisk kierowania,
 10. przygotowywanie i aktualizacja Planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa,
 11. opracowywanie okresowych sprawozdań w zakresie obronności,
 12. opracowanie i aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
 13. koordynowanie realizacji zadań w zakresie spraw obronnych w wydziałach starostwa,
 14. współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;
4)    w zakresie bezpieczeństwa:
 1. współpraca w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz jednostkami organizacyjnymi,
 2. merytoryczna i techniczna obsługa prac komisji bezpieczeństwa i porządku oraz przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności komisji.
 
Do zadań Pionu Ochrony należy:
 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych w starostwie powiatowym, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. zapewnienie ochrony systemu teleinformatycznego, w którym są przetwarzane informacje niejawne;
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych;
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie informacji w starostwie;
 5. kontrola okresowa ewidencji materiałów i obiegu dokumentów;
 6. opracowywanie i aktualizacja planu ochrony informacji niejawnych;
 7. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w starostwie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji;
 8. organizacja szkoleń dla pracowników starostwa w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 9. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających wobec pracowników starostwa;
 10. prowadzenie wykazu osób zatrudnionych w starostwie albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 11. przekazywanie do ABW do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa;
 12. opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
 13. opracowanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą;
 14. opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony;
 15. opracowanie dokumentacji szczególnych wymagań bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego (Bezpiecznego Stanowiska Komputerowego);
 16. prowadzeniem kancelarii niejawnej starostwa.
2. Do zadań Kancelarii Niejawnej należy:
 1. właściwe rejestrowanie i przechowywanie dokumentów niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” i „zastrzeżone”;
 2. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów;
 3. udostępnianie lub wydawanie dokumentów osobom do tego uprawnionym;
 4. egzekwowanie zwrotu dokumentów;
 5. kontrola właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów niejawnych;
 6. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom;
 7. inicjowanie niezbędnych zmian w organizacji i zabezpieczeniu pomieszczenia kancelarii niejawnej.
 
 
Nr  telefonu
Nazwa abonenta
Pok.
Piętro

95 7330 413
Naczelnik Wydziału

107
 1
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Dorota Śliwińska
95 7330 414
Tomasz Danił
 
108
95 7330 415
Natalia Jasińska 
95 7330 414
95 7330 415
POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. służbowy całodobowy - 501 780 903
95 7330 416 
FAX Wydziału ZK i Pionu Ochrony
95 7330 414 Kancelaria Niejawna 106  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:28:27
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:28:31
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 22:31:21
Artykuł był wyświetlony: 1616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu