ˆ

Wydział Dróg Powiatowych (DR)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Dróg Powiatowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:26:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Dróg Powiatowych należą w szczególności sprawy:
 1. prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem i ochroną dróg oraz mostów;
 2. prowadzenie ewidencji dróg i mostów obiektów inżynierskich;
 3. dokonywanie przeglądów dróg i mostów, ocena ich stanu technicznego oraz sporządzanie z tego protokołów;
 4. prowadzenie spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg wykonywanych systemem zleconym oraz ich nadzór;
 5. zimowe utrzymanie dróg i mostów w zakresie opracowywania planów kierowania akcją zimową oraz kontroli pracy jej prowadzenia;
 6. nadzór nad robotami prowadzonymi przez służbę drogową (dróżników) w zakresie utrzymania czystości na drogach i obiektach oraz robotami utrzymaniowymi
  i konserwacyjnymi;
 7. zlecanie procedury związanej z zakresem projektowania dotyczącego utrzymania dróg i mostów;
 8. kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym, w zakresie zgodności
  z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją;
 9. naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności
  z zezwoleniem lub brakiem zezwolenia;
 10. prowadzenie i nadzorowanie wszystkich prac i czynności w zakresie kompetencji ustawowych;
 11. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania wydziału;
 12. realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości, stanu nawierzchni oraz konserwacji pasa drogowego i dróg;
 13. przeglądy nadzorowanych odcinków dróg, zgłaszanie kierownictwu zagrożeń dla ruchu drogowego, usuwanie tych zagrożeń lub ich zabezpieczenie;
 14. prowadzenie bieżących robót drogowych;
 15. opiniowanie projektów organizacji ruchu dla skrzyżowań dróg powiatowych
  z drogami wyższej kategorii;
 16. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 17. współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z zarządami dróg i kolei,
  z organami policji i innymi jednostkami;
 18. zlecanie opracowania projektów budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich współpraca w tym zakresie z gminami oraz częściowo zadanie realizowane w zakresie i przy współpracy z innymi wydziałami - pozyskiwanie środków zewnętrznych, wnioski;
 19. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań drogowych;
 20. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych  urządzeń związanych z drogą - w tym podcinka, wycinka zakrzaczeń, koszenie pobocza, realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 21. koordynacja robót w pasie drogowym;
 22. wydawanie decyzji w zakresie lokalizacji zjazdów, urządzeń i obiektów nie związanych z infrastrukturą drogową;
 23. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 24. badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego;
 25. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
 26. prowadzenie zamówień do 30tys. euro;
 27. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
 28. opiniowanie wniosków o dokonanie podziałów lub scalenia nieruchomości w przypadku nabycia gruntów pod pas drogowy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:26:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 09:09:30
Artykuł był wyświetlony: 5230 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu