ˆ

Wydział Dróg Powiatowych (DR)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Dróg Powiatowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2016-11-17 11:26:03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do zadań Wydziału Dróg Powiatowych należy:
 1. prowadzenie spraw związanych z technicznym utrzymaniem i ochroną dróg oraz mostów;
 2. opracowywanie i aktualizacja ewidencji dróg i mostów;
 3. dokonywanie  przeglądów dróg i  mostów, ocena ich stanu technicznego oraz sporządzanie z tego protokołów;
 4. prowadzenie spraw związanych z robotami utrzymaniowymi dróg wykonywanych systemem zleconym oraz ich nadzór;
 5. zimowe utrzymanie dróg i mostów w zakresie opracowywania planów kierowania  akcją zimową oraz kontroli pracy jej prowadzenia;
 6. nadzór nad robotami prowadzonymi przez służbę drogową (dróżników) w zakresie utrzymania czystości na drogach i obiektach oraz robotami utrzymaniowymi i konserwacyjnymi;
 7. zlecanie procedury związanej z zakresem projektowania dotyczącego utrzymania dróg i mostów;
 8. kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym, w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją;
 9. naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub brakiem zezwolenia;
 10. przeprowadzanie pomiarów ruchu drogowego i zbieranie danych o zdarzeniach na drogach;
 11. kierowanie akcją przeciwpowodziową i przeciwlodową w zakresie dróg i mostów;
 12. prowadzenie i nadzorowanie wszystkich prac i czynności w zakresie kompetencji ustawowych;
 13. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zakresu działania wydziału;
 14. realizacja zadań w zakresie utrzymania czystości, stanu nawierzchni oraz konserwacji pasa drogowego i dróg;
 15. przeglądy nadzorowanych odcinków dróg, zgłaszanie kierownictwu zagrożeń dla ruchu drogowego, usuwanie tych zagrożeń lub ich zabezpieczenie;
 16. prowadzenie bieżących robót drogowych;
 17. zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
 18. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 19. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu;
 20. przekazywanie zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji;
 21. opiniowanie projektów organizacji ruchu dla skrzyżowań dróg powiatowych i gminnych z drogami wyższej kategorii;
 22. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 23. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
 24. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 25. współpraca w zakresie organizacji ruchu drogowego z zarządami dróg i kolei, z organami policji i innymi jednostkami;
 26. wydawanie zezwoleń na pojazdy ponadnormatywne;
 27. wydawanie zezwoleń i opinii na wykorzystanie dróg powiatowych i gminnych w „sposób szczególny” (imprezy sportowe na drogach, rajdy, manifestacje itp.);
 28. wydawanie zaleceń pokontrolnych zarządcom drogi;
 29. przeprowadzanie okresowych kontroli i analizy oznakowania dróg powiatowych i gminnych.
 
 
Nr  telefonu
 
Nazwa abonenta
Pok.
Piętro
95 7314 570
Naczelnik Wydziału
Paweł Tokarczuk
tel. kom. 505 053 360
 
Baczyna
ul. Myśliborska 2
Ewa Bielicka
tel. kom. 660 762 527
 
95 7315 021
tel./fax
Zygmunt Jaworski
tel. kom. 504 274 154
Lidia Chudalewska
tel. kom. 504 219 768
Franciszek Ludniewski
tel. kom. 509 219 768
Dróżnicy
tel. kom. 600 377 172

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2016-11-01 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2016-11-17 11:26:03
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2016-11-17 11:26:06
Osoba, która zmieniła informację: Michał Woźniak Data ostatniej zmiany: 2018-01-31 22:23:53
Artykuł był wyświetlony: 4784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu