ˆ

Wydział Geodezji i Kartografii (GK)

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Geodezji i Kartografii (GK)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-13 11:22:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Do podstawowego zakresu działania Wydziału Geodezji i Kartografi należą w szczególności sprawy:
1. Realizacja ustawowych zadań Starosty z zakresu pełnienia służby geodezyjnej, a w szczególności:
 1. prowadzenie dla obszaru powiatu:
 1. ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów
  i budynków,
 2. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 3. gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
 4. tworzenie i udostępnianie informacji z prowadzonych baz danych:
            -   ewidencji gruntów i budynków (EGiB)
            -   obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych                                                 opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500),
            -   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT),
            -   rejestru cen i wartości nieruchomości (RCiWN),
            -   szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);
 1. tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 tj. map ewidencyjnych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 oraz map zasadniczych w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000;
 2. zakładanie osnów szczegółowych;
 3. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;
 4. przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości;
 5. tworzenie i aktualizacja metadanych dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez starostę;
 6. sporządzanie raportów, analiz, sprawozdań i statystyk dotyczących prowadzonych baz danych oraz przekazywanie właściwemu organowi kopii powiatowych baz danych, wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
2. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
 1. przyjmowanie i obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszaru Powiatu Gorzowskiego; 
 2. weryfikacja opracowań przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego;
 3. udostępnianie danych stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na wniosek instytucji, urzędów, osób fizycznych i prawnych oraz jednostek wykonawstwa geodezyjnego;
 4. współpraca z nadzorem budowlanym w zakresie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych;
 5. sporządzanie i uwierzytelnienie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków oraz reprodukcji w zakresie map ewidencyjnych i zasadniczych;
 6. pobieranie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielane informacje;
 7. wprowadzanie danych do sytemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego
  i Kartograficznego;
 8. zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym, dla terenów miast oraz zwartych zabudowań i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich, baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;
 9. tworzenie i prowadzenie baz danych w systemie teleinformatycznym, obejmującym zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące: ewidencji gruntów i budynków (w części kartograficznej), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, szczegółowych osnów ewidencyjnych;
 10. zabezpieczanie prowadzonych baz danych poprzez sporządzenie kopii tych baz danych i przekazywanie ich do Lubskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków:
 1. utrzymywanie systemu teleinformatycznego zapewniającego w szczególności:
 1. odpowiednio zabezpieczone przechowywanie danych i ich aktualizację,
 2. udostępnianie oraz wspólne korzystanie z danych na zasadach określonych
  w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 3. wizualizację danych w formie rejestrów, kartotek i wykazów oraz mapy ewidencyjnej, a także udostępnianie zainteresowanym wypisów z tych rejestrów, kartotek i wykazów,
 4. utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności, tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi,
 5. archiwizacja wycofanych danych ewidencyjnych,
 6. udostępnianie danych ewidencyjnych,
 7. ochrona danych ewidencyjnych przed ich utratą, zniszczeniem, niepożądaną modyfikacją, nieuprawnionym do nich dostępem i ujawnieniem,
 8. okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych,
 9. sporządzanie powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją,
 10. modernizacja ewidencji.
4.  Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu:
 1. koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarach miast oraz w pasach drogowych na terenie istniejącej lub projektowanej zwartej zabudowy obszarów wiejskich na naradach koordynacyjnych;
 2. uzgadnianie obiektów nieobjętych delegacją ustawową na naradach koordynacyjnych na wniosek inwestora;
 3. archiwizacja akt spraw usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Powiat Gorzowski Data wytworzenia informacji: 2017-02-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Powiat Gorzowski Data wprowadzenia do BIP 2017-02-13 11:22:09
Wprowadził informację do BIP: Michał Woźniak Data udostępnienia informacji: 2017-02-13 11:56:14
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-02-21 10:10:01
Artykuł był wyświetlony: 3924 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu