ˆ

Podstawy prawne działania

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Podstawy prawne działania

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-15 20:46:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 05.06.1998 r. o  samorządzie powiatowym - tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 07.08.1998 r. w sprawie utworzenia powiatów - Dz.U. Nr 103, poz.652.
 
Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych - tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.
                       
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dn. 31.05.2001 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i zmiany nazw powiatów oraz zmiany siedziby władz powiatu - Dz.U. Nr 62, poz.631 ze zm.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.08.2001 r. w sprawie trybu postępowania przy składaniu wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatów oraz ustalanie i zmiana nazw powiatów i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach- Dz.U. Nr 86, poz. 994 ze zm.
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 18.12.1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu - Dz.U. Nr 160, poz. 1074 ze zm.
 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18.10.2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków - Dz. U. Nr 131, poz. 1472.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.02.1999 r w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania - Dz.U. Nr 13, poz.114.
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty - Dz.U. Nr 34, poz. 283.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 26.07.2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu - Dz.U. Nr 61, poz. 709.
 
Rozporządzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu - Dz.U. Nr 66, poz. 799 ze zm.
 
Ustawa z dnia 27.07.1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa - art.145-147 - Dz. U. Nr 106, poz. 668 ze zm.
 
Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18.04.2002 r. - rozdz. 2 - Dz.U. Nr 62, poz.558 ze zm.
 
Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 03.12.2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania- Dz.U. Nr 215, poz. 1818.
 
Ustawa o stanie wyjątkowym  z dnia 21.06.2002 r. - art. 12, art. 14 - Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.
 
Ustawa z dnia 29.08.2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowództwa Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej - art. 14 - Dz.U. Nr 156, poz. 1301.
 
Rozporządzenie z dnia 08.04.1999 r.  w sprawie określenie szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - Dz.U. Nr 38, poz. 375.
 
Ustawa  z dnia 15.12.2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów - art.32-38(a) - Dz.U. Nr 122, poz.1319 ze zm.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Gorzowski
Osoba, która wytworzyla informację: Administrator Data wytworzenia informacji: 2012-04-15 20:46:46
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator Data wprowadzenia do BIP 2012-04-15 20:46:46
Wprowadził informację do BIP: Zasilenie Danymi Data udostępnienia informacji: 2012-04-15 20:48:26
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2016-11-17 09:49:21
Artykuł był wyświetlony: 1777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
Herb Powiatu

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wielkopolskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu